Co se stalo

04.02.2012 13:15

 

Protože na těchto stránkách nebyla již delší dobu napsána žádná novinka, ve stručnosti si shrneme, co se za tu dobu událo. 

Krátce po Mikulášské nadílce o které je tu již psáno se konala Výroční členská schůze v sobotu 10.12. 2011. S chůze se tradičně konala v budově bývalé školy a zúčastnilo se ji téměř 50 lidí, mezi nimi i zástupci obce, starosta pan Hornig a zastupitel pan Najman a také delegát našeho okrsku pan Valenta. Schůze začala připomenutím hlavních událostí a zhodnocením uplynulého roku. Následovalo podávání večeře přítomným hostům a členům. Po večeři jsme si pro připomenutí loňského roku a historie sboru prohlédli několik sérií fotografií. Výročku jsme zakončili volnou zábavou při živé hudbě.     

Po Výroční schůzi následovala smutná událost, která se stala 14. prosince loňského roku. V tento den totiž tragicky zemřel dlouholetý člen našeho sboru a bývalý velitel pan Jaroslav Drbohlav, který u sboru působil 50 let. Smutečního rozloučení a uctění památky se zúčastnilo několik členů v uniformách.

Poté se již do konce roku 2011 v našem sboru nic nestalo a nový rok 2012 jsme začali již 7. ledna členskou schůzí, která se pořádala především kvůli organizaci plesu. Tímto všechny zveme na tradiční hasičský ples SDH Roveň, který se koná 3.3.2012 od 19 hodin v hotelu Český ráj v Libošovicích.